Členské příspěvky:

Vážení rodiče,

Vaše děti jsou  členy klubu SK Roudnice n/L a tím Vám vznikla povinnost platit klubové příspěvky. Jelikož se náš klub  účastní   žákovských   republikových soutěží  a nejvyšších možných soutěží přípravek a  dále  vzhledem k  malé  finanční   podpoře  státu případně Fačru, jsme nuceni nově od 1.8.2018 zvýšit členské příspěvky. Pro hráče hrající tyto republikové  soutěže  na částku 500Kč měsíčně – 6000Kč ročně  v kategorii starších a mladších žáků. Hráči starších žáků B a přípravek platí částku 300Kč měsíčně – 3600Kč ročně.  Platbu   je   možné    provést   jednorázově  nebo  500 (300) Kč pravidelnou  měsíční platbou.   Peníze   budeme  vybírat   pouze   bezhotovostně   na   účet 2107858540/2700, jako variabilní symbol použijte ročník narození dítěte a do popisu pro příjemce -  příjmení člena. Termín platby do 20. v měsíci.    Po zaplacení každý obdrží daňový doklad o zaplacení. Všichni hráči  republikových soutěží mají  zajištěný  odvoz  na  venkovní mistrovské zápasy společně moderním autobusem, dále   pravidelný trénink pod vedením kvalitních školených trenérů nejméně   3x  týdně  v moderním   areálu včetně  sociálního  zařízení, použití moderních tréninkových pomůcek a vybavení, pronájem sportovišť  a tělocvičen, úhradu startovného na všech soutěžích a turnajích a u  Sportfotbal.cz   slevu  na  nákup   ve výši 25% .

 

 

                                                                 Petr   T ý m a   v. r.

                                                                   Předseda klubu SK Roudnice n.L.

V Roudnici n.L. dne 30.července  2018